Advocaat Ruben Volckaert

Vastgoedrecht & - transacties

U heeft geen tijd voor lange theoretische discussies. U wilt nu weten waar u aan toe bent.

Advocaat Ruben Volckaert

Projectontwikkeling

Een advocaat moet niet filosoferen. Hij moet mee denken alsof het zijn eigen dossier is.

Advocaat Ruben Volckaert

Aannemingsrecht

Een slecht akkoord is beter dan een goed vonnis. Tenzij ze er om vragen natuurlijk.

Een vastgoedtransactie is vaak een financieel belangrijke beslissing die niet lichtzinnig mag worden genomen. Een extra nazicht, voor of na de problemen, kan dan ook zelden kwaad.

Mede-eigendom zorgt vaak voor spanningen en dit zowel op menselijk als op juridisch vlak. Om zeker in je schoenen te staan is het inwinnen van juridisch advies vaak de eerste stap naar de oplossing.

Ongeacht aan welke kant je staat kan het bij het bouwen van grote en kleine werken altijd mislopen. Een concrete analyse van het probleem, of nog beter het vooraf voorzien van mogelijke problemen, bespaart je later veel zorgen.

Het vastgoedrecht in zijn verhouding ten aanzien van de makelaar (burgerlijk, tuchtrechtelijk of strafrechtelijk) vereist een bijzondere mate van expertise. De regels zijn strikt en worden nog strikter opgevolgd. Je laat je hier dan ook best in bijstaan.

Naar analogie met de makelaar vraagt de juridische benadering van de materie rond architecten bijzondere aandacht.

Het traject waarin het kan mislopen binnen het kader van de projectontwikkeling is lang en start al voor de aanvraag van de vergunning om ver voorbij de oplevering te eindigen. In elke stap is juridische controle noodzakelijk. Voor alle betrokken partijen!

Het opmaken, reviseren en nalezen van contracten is binnen het vastgoedrecht van primordiaal belang. Het maakt daarbij niet uit aan welke kant men staat of welke bedoeling men heeft. Risico-analyse voor, tijdens en na is fundamenteel.

De doelstelling van een investeerder is vaak niet gelijklopend met die van de éénmalige aankoper van een woning. Ook hier moet rekening worden gehouden bij de juridische benadering van het dossier.

Vanzelfsprekend mag het vergunningstechnische gegeven van het vastgoedrecht niet worden vergeten. Een advocaat kan u bijstaan in het juridisch kluwen dat zich binnen de ruimtelijke ordening ontspint.

Ruben Volckaert studeerde af aan de Universiteit Gent als master in de rechten en maakte na jarenlange praktijkervaring in de bouwsector, opgedaan tijdens zijn studies, de logische keuze voor het vastgoedrecht. Hij had het geluk terecht te komen bij een uiterst bekwame en gedreven stagemeester en baande zich vanaf de eerste dag een weg in alles wat met vastgoedrecht te maken heeft. Al tijdens zijn stage werd de advocatuur aangevuld met allerhande academische taken (docent vastgoedrecht, (co-)auteur van diverse juridische werken, ...) en meer ondernemingsgerichte aspecten. Zo geeft Ruben Volckaert vandaag nog steeds het vak (grondig) recht aan vastgoedmakelaars en - experten en voorziet hij zowel start-ups als meer gevestigde waarden in de vastgoedsector van de nodige juridische begeleiding. Daarnaast wordt ook een zeer uitgebreid cliënteel bediend als advocaat in zowel een adviserende rol als de strikt procedurele. Zowel particulieren als professionelen (vastgoedmakelaars, ontwikkelaars, aannemers, architecten e.a.) kunnen steeds terecht bij Ruben Volckaert.

Curriculum Vitae Ruben Volckaert

Contact